Proč ne Vassula?

27. února 2013 v 11:14 | R |  Něco nad tím

Odložit předsudky a pýchu a otevřít srdce
Klíčová slova: Vassula Ryden, True Life in God, Opravdový život v Bohu

Pominula bych výhrady vůči její osobě a stavu : "Co Bůh prohlásil za čisté, ty nepokládej za nečisté" Sk 10,15 - Chtěli bychom upírat Bohu právo být milosrdnější než člověk, resp. katolická církev? Každý prorok se stává nepříjemným, když poukazuje na chyby - např. 27. září 1988: "Bylo předpovězeno, že ve vašich dobách jen malá hrstka Mých služebníků mi zůstane věrná a bude kázat Evangelium tak, jak je to správné, a že mnozí propadnou racionalismu, zradí Mě svou nevěrností. Je to ten racionalismus, který udělal z Mé Církve pustinu, zanechal Ji v troskách, ve kterých se uhnízdily zmije."
Ano, jako asi mnozí z vás, když jsem něco podobného zaslechla či zahlédla, vypadalo to jako nějaké ujeté, přesládlé, pochybné....
Jednoho dne jsem byla nucena stěhovat tchýni knihovnu, a ony tam kupodivu byly její knížky pěkně od začátku... Jak se manželce diplomata začaly dít podivné věci, a ona jako každý jiný člověk na jejím místě tomu nechtěla věřit. Její ruka v listopadu 1985 začala cizím rukopisem psát vzkazy... Pak ji se ji různí psychologové, duchovní, a jiní snažili přesvědčovat, že není psychicky v pořádku, či že to pochází od ďábla, než byla přesvědčena, že všechna tato vysvětlení selhávají. Právě to bylo odzbrojující: Vassula byla dobře situovaná žena, která si žila svým životem, svými zájmy, koníčky, a spolu s ní si čtenář prochází všemi pochybnostmi. Je nejdříve připravována andělem na svůj úkol a pak uváděna do tajemství Boží existence...
Knihy a web "True Life in God", v češtině překládané jako Opravdový život v Bohu,
snad by bylo příhodnější: Pravý život v Bohu, jsou nejdůvěrnějším niterným dialogem Boha se současným žijícím člověkem, který stále trvá. Jsou milostným dopisem toho, jenž sám je Láska.
- Je překvapivé, že ačkoli Vassula, skrze kterou je toto poselství předáváno, je původně nevěřící, či spíše k Bohu lhostejná, jako většina dnešních lidí. (10. listopadu 1987 : "... Ano, bez jakékoliv základní znalosti Mé Církve. Nepopsaný list, kterého jsem se zmocnil Já, Pán, abych jej naplnil Svými Díly. Tak má být zřejmé, že všechno, co je na něm, vyšlo z Mých Úst. Skrze ni budu mluvit a skrze ni budu jednat. Utvářel jsem ji tím, že jsem na ni nechal skanout všechna Svá Díla, aby byla Mou vyslankyní pro toto Poselství, které má vejít ve známost ...") Ačkoli pochází z pravoslavného prostředí, prostřednictvím poselství je uváděna do tajemství katolické církve. Zároveň poselství neobsahuje nic, co by odporovalo katolické víře. Jejím prostřednictvím je tak stavěn most mezi církví římskokatolickou na západě a církvemi pravoslavnými na východě. A Vassulino poselsví je příliš závažné na to, aby mu Církev věnovala tak malou pozornost - 2. ledna 1988: "Dnes se ptám těch, kdo se uzavírají tomuto zjevení, toto: "Je to proti Mému Zákonu, abych ve vašem století, díly, které ustanovila Má Prozřetelnost, zachránil Své tvorstvo před pádem?" Vassulo, jsem Ježíš, a Ježíš znamená Zachránce."
- Poselství hovoří převážně abstraktně, hovoří často v obrazech a symbolech, které vás nutí se nad textem hlouběji zamýšlet, hledat skrytý význam textu, vnímat více srdcem než rozumem. Je třeba si dát pozor na to, aby člověk hned nebral všechno doslovně tak, jak je na to dnes zvyklý. Na rozdíl od evangelií, kde je text co nejstručnější, aby byl snadno zapamatovatelný a předavatelný, tady se vyjadřuje velice květnatě jako zamilovaný, který touží co nejkrásněji vyjevit svou lásku milované osobě, jíž se stává čtenář. Touží otevřít srdce čtenáře tomu, jenž sám je Láskou. Láskou jako základním principem své existence. Zároveň se ale snaží varovat - mj. 23. března 1988: "Tvorstvo! Měj se na pozoru před ďáblem, neboť zdvojnásobil své úsilí, aby tě vlákal do pasti a v této chvíli předstírá, že vůbec neexistuje, aby mohl lépe působit, když lidé z něho nemají strach. Ó tvorstvo! připravuje ti strašlivý holokaust..."
-Závěr? Něco takového si rozhodně Vassula nemohla vymyslet, to se musí zažít!

Tip.: Na rozdíl od prvních nadšenců, které už Boží "brzy" přestalo bavit, je teď možno poselství číst s odstupem několika let..
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama